logo-randstad-holding

Fravær er en utfordring alle arbeidsgivere må håndtere. Det kan ha en rekke konsekvenser. Alt fra kostnader til innleie av vikarer på kort varsel til tap av produktivitet som en følge av at ansatte får større arbeidspress pga andres fravær.

For å motvirke at fravær blir et kritisk problem for virksomheten din må du forstå hvilke årsaker som ligger til grunn for fraværet og utvikle en strategi for å håndtere dette. 

Vi har utarbeidet en guide som tar for seg dette teamet i detalj, og forklarer hvorfor det er viktig for arbeidsgivere å ha en tydelig og nøye gjennomtenkt strategi for å håndtere fravær.

Last ned guiden for å lære mer om:

  • Hvilke hovedområder du bør tenke på å inkludere i din fraværspolicy. 
  • Hvordan en høy fraværsgrad kan påvirke virksomheten din. 
  • Hva du kan gjøre for å håndtere fravær på arbeidsplassen.

lv-cj5-1637762258-fdc03c458d819b02692f-1