logo-randstad-holding

last ned hr-trender 2019.

HR-trender viser hvilke forventninger norske bedrifter har til utviklinger og trender som påvirker HR og rekrutteringspraksis. Vi ser på:
  • Hva som anses som mest effektive rekrutteringsmetoder

  • Hva er de viktigste grepene for å tiltrekke seg nye ansatte
  • Hvordan løser norske bedrifter problemer knyttet til mangel på kompetanse
  • Årsaker til at bedriftene ikke klarer å tiltrekke seg de beste kandidatene
  • Hvilke kanaler bruker vi når vi skal rekruttere
HR trender 2019