logo-randstad-holding

Mangfold og inkludering på arbeidsplassen er en global trend som ingen arbeidsgiver, uansett størrelse, lokasjon eller bransje, kan velge å ignorere. 

Undersøkelser gjennomført over hele verden viser at bedrifter kan oppnå store fordeler ved å ha fokus på en mangfoldig arbeidsplass.

Vi har laget en sjekkliste som beskriver noen av disse fordelene i detalj. 

Last den ned for å finne ut mer om: 

  • Hvordan kjønn og etnisitet er knyttet til finansielle resultater. 
  • Hvordan mangfold og inkludering kan bli avgjørende for rekruttering og intern kompetanseutvikling i de kommende årene. 
  • Hvordan det å bygge mangfoldige team kan skape muligheter på ledelsesnivå. 

3D-7-fordeler-med-en-mangfoldig-og-inkluderende-arbeidsplass