logo-randstad-holding

Å tiltrekke seg og beholde attraktive kandidater er trolig vanskeligere i dag enn noensinne. Kombinasjonen av den pågående mangelen på arbeidskraft, det økende kompetansegapet og endringer i arbeidstakernes forventninger gjør det stadig vanskeligere å vinne og holde på kandidatene med de rette ferdighetene.

Dagens usikre økonomiske situasjon tvinger nå organisasjonene til å tenke nytt for å imøtekomme behovene for rekruttering og ansattlojalitet, samtidig som kostnadene må holdes nede. 

For å løse disse utfordringene må du tenke nytt om selskapets rekrutterings- og personalstrategi. Som en støtteressurs i denne prosessen har vi laget en liste over 9 ting selskapet ditt kan gjøre i dag for å lykkes i et marked med underskudd på arbeidskraft. For eksempel: 

  • invester i opplæring av ansatte
  • sett sammen konkurransedyktige kompensasjonspakker
  • omskolere medarbeidere
  • ta i bruk HR-teknologi