logo-randstad-holding

Last ned rapporten vår, Randstad HR-survey 2018.

Undersøkelsen er gjennomført i 2018, og baserer seg på tilbakemelding fra over 250 norske HR-ledere fra et bredt spekter av bransjer. 

Årets undersøkelse forteller blant annet om:

  • Trender og utvikling innenfor HR og rekruttering i Norge siste år.
  • Hvilke elementer vektlegger søkerne når de tar beslutning om ny arbeidsgiver?
  • Hva anser arbeidsgivere som den mest effektive måten å rekruttere nye kandidater?

HR trender 2018

NB! Siden dette er del av en internasjonal undersøkelse er rapporten på engelsk. For 2019 kommer vi til å publisere rapporten både på norsk og engelsk.