logo-randstad-holding

last ned randstads intervjuguide

Jobbintervjuet er ditt første møte med kandidaten. Denne samtalen kan være helt avgjørende i forhold til den videre prosessen, og hvorvidt du velger å gå videre med kandidaten eller ikke. Husk at en feilansettelse kan være svært kostbar, så her bør du ikke gjøre noen feil. Vi har laget en mal for hvordan du skal gjennomføre intervjuet på en best mulig måte. Ved å laste ned guiden får du nyttige tips til alle aspekter knyttet til kandidatintervjuet.

Guiden forteller deg blant annet om: 

  • Hvordan avdekke gode og mindre gode sider hos kandidaten?
  • Hvordan styre samtalen?
  • Hvilke spørsmål skal du stille for å få mest mulig ut av møtet?intervjuguide