Visste du at hele 9 av 10 selskaper rapporterer at de sliter med å finne kvalifiserte søkere

Utfordringene med rekruttering henger sammen med hvordan arbeidsmarkedet har endret seg de siste årene og dagens kandidaters høye forventninger til sine potensielle arbeidsgivere.

Dermed blir det stadig viktigere å utarbeide gode stillingsannonser, gjennomføre konstruktive intervjuprosesser og gi tilstrekkelig med opplæring.

alt du må vite om rekruttering

 

kreative stillingsannonser

For at du skal kunne skille deg ut blant konkurrentene dine kan det være lurt å bruke litt tid på å utarbeide en kreativ og inspirerende stillingsannonse. De mest attraktive kandidatene vil vite mer om sin potensielt nye arbeidsplass enn bare stillingstittel og arbeidsoppgaver; de vil få en følelse av hvordan det er å jobbe i selskapet og kanskje få prøvd seg på spesifikke og relevante utfordringer.

Vær derfor litt kreativ når du utformer dine stillingsannonser, så sikrer du at du kommuniserer riktig budskap til kandidatene dine. I tillegg kan det, hvis du er riktig heldig, være at din stillingsannonse er så kreativ og annerledes at den går viralt og blir sett av langt flere mennesker enn du kunne ha forestilt deg på forhånd.

 

Men, hvordan går du frem for å lage en kreativ stillingsannonse?

 

1. konkurranse

En stillingsannonse utformet som en konkurranse passer for nesten alle bransjer. Her er det bare kreativiteten som setter grenser for hvordan du kan utfordre dine kandidater. Folk flest elsker konkurranser så dette er noe som vil gi mye positiv oppmerksomhet, i tillegg til at kandidatene som deltar høyst sannsynlig er de mest engasjerte og motiverte for stillingen.

2. oppgaveløsning

I likhet med konkurranser, vil oppgaveløsning fungere bra for å tiltrekke deg de mest entusiastiske kandidatene. Legg opp til at søkerne må løse en oppgave som er relevant for stillingen de søker på. Flere store selskaper, blant annet Google, har hanket inn mange aktuelle kandidater på denne måten.

Vil du lære mer om hvordan din bedrift kan tiltrekke seg flere kvalifiserte søkere? Vi har utarbeidet en oversikt over de seks aller beste tipsene til hvordan du bør gå frem for å nå målet

3. skjulte stillingsutlysninger 

Hvorfor ikke legge stillingsannonsen et sted ingen hadde forventet å finne den? IKEA er et av selskapene som har oppnådd stor suksess ved å gjøre dette. I kjent IKEA-stil gjemte den svenske møbelvarehusgiganten jobbannonser inne i hver eneste pakke med møbler som ble solgt. Dette resulterte i over 4 000 søknader og 280 ansettelser.

Det lønner seg med andre ord å legge litt arbeid i stillingsannonsen hvis du ønsker å tiltrekke deg de mest kvalifiserte kandidatene. Dette er imidlertid ingen enkel oppgave. Derfor har vi laget en gratis guide med en rekke gode tips som hjelper deg på veien mot den beste stillingsannonsen.

 

Rekturtteringsguide

 

nå ut til de passive jobbsøkerne

Ikke alle kandidatene som kunne vært aktuelle for din stilling er aktive jobbsøkere. Mange er passive i den forstand at de allerede har en stilling i en annen bedrift og ikke nødvendigvis er på utkikk etter en ny arbeidsgiver. Det betyr imidlertid ikke at kandidaten vil være fremmed for å takke ja til en ny stilling dersom vedkommende får det rette tilbudet.

Utfordringen med de passive jobbsøkerne er å nå ut til dem. De er ikke aktivt ute og søker, så her må du legge litt arbeid ned i å nå dem allikevel.

Her følger noen tips til hvordan du kan gå frem for å nå de passive jobbsøkerne.

 

bruk nettverket ditt

Personlige referanser og eksisterende forbindelser er ofte en av de beste kildene til gode kandidater. Derfor er nettverksbygging en viktig del av det å være HR-ansvarlig eller ansvarlig for rekruttering i en bedrift.

 

rekruttere gjennom nettverk

 

Når du er på leting etter de passive jobbsøkerne er eget nettverk et godt sted å starte. Begynn med å tenke gjennom om det er noen du vet om som kunne være aktuelle kandidater. Du kan også snakke med de du kjenner og stoler på i bransjen. Kanskje vil de anbefale deg noen som passer til stillingen?

vær synlig i sosiale medier

Alle som har ansvar for rekruttering i en bedrift må være til stede i sosiale medier. Men det er ikke alltid det holder å poste en stillingsannonse og vente på at noen kontakter deg. For å fange interessen til de mest attraktive kandidatene må det ofte litt mer til. Du bør prøve å sette sammen et interessant budskap som engasjerer og invitere kandidaten til dialog. 

Når det gjelder sosiale medier finnes det noen tips og triks det er lurt å kunne. For å hjelpe deg på vei har vi laget en guide til hvordan du på best mulig måte kan utnytte sosiale medier som en del av din rekrutteringsstrategi. Last ned vår guide til rekruttering gjennom sosiale medier her.

 

bruk ansatte som influencere på LinkedIn

 

rekruttere gjennom ansatte på LinkedIn

 

Ved å bruke LinkedIn for å nå ut til relevante kandidater kan du skape nye relasjoner og forbindelser med interessante mennesker. Det er mange fordeler ved å vise frem noen av bedriftens personlige og menneskelige sider, blant annet det at du skiller deg ut fra de store, ansiktsløse konsernene.

Identifiser derfor noen av de ansatte som kan være interesserte i å publisere og dele innhold på vegne av din bedrift i sosiale medier som Facebook og LinkedIn. Dette gagner både dere og dem, ettersom vedkommende får nye kontakter, samtidig som bedriften får vist seg fra sin beste, mest menneskelige side.


Les mer:
5 tips til å lykkes med rekruttering via sosiale medier.

 

vis deg frem og vær til stede

I kampen om de kvalifiserte jobbsøkerne er det helt avgjørende at din bedrift viser seg frem og er synlig. Det gjør du ved å være til stede i de kanalene kandidatene befinner seg i. Som oftest vil dette inkludere Facebook. Hvordan skal din bedrift komme i gang med bruk av Facebook for å nå ut til relevante jobbsøkere?

Her er en kort oversikt over hvilke tiltak du kan iverksette for å komme i gang:

  1. Opprett en dedikert karriereside.
  2. Vis frem selskapets arbeidskultur.
  3. Del relevant og interessant innhold.
  4. Være aktiv og engasjert.
  5. Lag målrettede stillingsannonser.
  6. Design stillingsannonsene dine for mobil.

 

Les mer om hvert enkelt steg her: 6 enkle steg: Slik når du ut til flere jobbsøkere med Facebook.

 

hvordan planlegge og gjennomføre intervjuet?

Det er ikke til å stikke under stol at jobbintervjuer er krevende. Ikke bare for jobbsøkeren, men også for deg som sitter på den andre siden av bordet og skal ta en kvalifisert og viktig avgjørelse.

 

hvordan planlegge og gjennomføre intervjuet_

 

Uavhengig av om du er rutinert og har mange ansettelser bak deg eller om dette er et helt nytt ansvarsområde for deg, er det en rekke aspekter ved prosessen du bør ha tenkt gjennom før du går i gang med intervjuet. Jo bedre forberedt du er, jo større er sjansen for å unngå feilansettelser. Det er i tillegg viktig at du vet hvordan du skal håndtere etterarbeidet på best mulig måte.

 

Les våre beste tips til hvordan du bør planlegge og gjennomføre intervjuet her.

 

skal du bruke vikar(er)?

Noen ganger dukker behovet for vikarer opp. Dersom du skal få inn en ny vikar som skal jobbe for deg og din virksomhet for første gang, er det å foretrekke at vedkommende er så produktiv som mulig fra første stund.

Hvordan gir du vikaren de beste forutsetningene for å lykkes med sine arbeids- og ansvarsoppgaver? Last ned vår gratis guide til bedrifter som skal bruke vikarer, og få gode tips til hvordan du kan og bør gå frem.

Vil du vite mer om bransjespesifikke ansettelser? Les våre beste tips til deg som skal ansette butikkmedarbeidere og helsepersonell her.

 

unngå feilansettelser

 

feilansettelser

 

Feilansettelser er enhver arbeidsgivers største mareritt. Slike uheldige situasjoner krever mye tid fra mange involverte, og kostnadene kan fort bli kritisk høye. Dette er med andre ord noe som under alle omstendigheter bør unngås. Vi gir deg våre beste tips til hvordan du unngår feilansettelser

For å unngå dette må du sørge for å være godt forberedt før et intervju. Du bør blant annet utarbeide en detaljert kravspesifikasjon og en tydelig stillingsannonse slik at du er helt sikker på hva slags kompetanse du og din bedrift har behov for.

I tillegg bør du planlegge tiden, notere ned alle relevante spørsmål og på andre måter legge til rette for at du kan gjennomføre strukturerte intervjuer. Du må selvfølgelig også ha lest nøye gjennom kandidatens CV og søknad på forhånd.

Hvis intervjuet gikk bra og du har en god følelse på en eller flere av kandidatene, må du allikevel ikke glemme å gjøre en grundig referansesjekk. Kontakt minst én, men helst flere, tidligere arbeidsgivere for å få mer informasjon om kandidatene.

 

elektronisk referansesjekk

 

Les mer: Elektronisk referansesjekk – hvordan effektivisere og sikre kvalitet.

Dersom du ansetter til en høyere stilling, vil det være en fordel å ta i bruk ulike testverktøy som personlighets- eller evnetester. Har du ikke erfaring med dette fra før, kan rekrutterings- og bemanningsbyråer hjelpe deg med å gjennomføre testene på en god måte.


Når avgjørelsen er tatt og du har ansatt drømmekandidaten i din bedrift, gjenstår det å
ta vedkommende godt imot, gi god opplæring og mye oppfølging. Ansettelsen vil ikke kunne omtales som vellykket med mindre den nyansatte føler seg ivaretatt og har forstått sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder fullt ut.

 

når går «vinninga opp i spinninga»?

Mange bedrifter er under den oppfatning at det å bruke penger på ekstern bistand i forbindelse med nyansettelser, er unødvendig. Det disse bedriftene da ikke tar med i beregningen er hvor mye tid og penger som faktisk går med når nye medarbeidere skal finnes, intervjues og ansettes. Vet du egentlig hva som forventes av en arbeidsgiver i en intervjuprosess og når «vinninga går opp i spinninga» for din bedrift?

Tenk gjerne over hvordan denne prosessen er i din bedrift. Kanskje vil det vise seg at det kan være lurt å innhente ekstern eksperthjelp neste gang du skal finne en ny medarbeider.

Hvis du vil lære mer om hvordan du kan gjennomføre et kandidatintervju? Vi har laget en guide som blant annet gir deg innblikk i hvordan du kan avdekke gode og mindre gode sider hos kandidaten, hvordan du kan styre samtalen i den retningen du ønsker og en oversikt over hvilke spørsmål du bør stille for å få mest mulig ut av møtet. Last ned intervjuguiden helt gratis her.

 

be ekspertene om hjelp

 

Smart og gjennomtenkt rekruttering er en viktig del av enhver bedrift. Stadig flere selskaper ser at dette er så viktig at det vil være både klokt og lønnsomt å sette bort denne arbeidsoppgaven til eksterne eksperter.

 

 få hjelp til rekruttering

 

lavere kostnader

Jakten på den rette kandidaten kan fort bli langt dyrere enn du kanskje hadde sett for deg. Alt fra å utforme og legge ut annonsen til organisering, screening og intervjuprosesser koster i både tid og penger, og før du vet ord av det har du brukt langt mer enn du hadde forventet.

Fordelen ved å la et eksternt bemannings- eller rekrutteringsbyrå gjøre jobben for deg, er at du ikke trenger å forholde deg til uforutsette og uforutsigbare kostnader. I stedet kan du avtale faste prisrammer som det er enkelt å forholde seg til.


Vi i Randstad har lang erfaring med intervjuprosesser og et stort team med kompetanse innenfor et bredt spekter av bransjer. Vil du vite mer om hvorfor du bør velge oss? Vi har listet opp fire fordeler ved å engasjere Randstad i din rekrutteringsprosess.

 

raskere resultater

Rendyrkede bemannings- og rekrutteringsbyråer har lang erfaring med å innhente kompetente kandidater til en rekke ulike stillinger. De er eksperter innenfor sitt fagfelt, har relevante forbindelser og kjennskap til både marked og målgrupper.

Denne kunnskapen og erfaringen sørger for at selve ansettelsesprosessen blir langt mer effektiv enn om ditt selskap skal ut og gjøre jobben alene. Vår erfaring viser at dette i de aller fleste tilfeller lønner seg, både økonomisk og med tanke på tidsbruk.

Les mer: Rekruttering når det er mangel på kandidater.

 

høyere kvalitet på ansettelser

Med erfaring kommer også evnen til å vite hvilke kvaliteter og egenskaper kandidaten bør ha for å være egnet til å jobbe i nettopp ditt selskap. Dette er kunnskap vi bruker for å finne den aller beste kandidaten til deg.

 

frigjør tid og ressurser

 

I tillegg til at utfallet av ansettelsesprosessen potensielt kan bli veldig bra, er det også en fordel at hjelp til rekruttering frigjør tid og ressurser i din bedrift. De aller fleste selskaper har ikke egne ansatte som kun har ansvar for rekruttering. Som regel er dette bare en av mange arbeidsoppgaver HR-ansvarlig har.

 

Bruk tid på rekruttering

 

Når du setter bort rekrutteringsansvaret sitter du igjen med mer tid til å fokusere på dine kjerneoppgaver. Den innsparte tiden kan du bruke til å utføre andre viktige arbeidsoppgaver som har blitt nedprioritert.

hva skjer i bransjen?

Vi er alltid opptatt av å følge med på hva som skjer i HR- og rekrutteringsbransjen. Derfor lager vi årlige rapporter hvor vi ser på tre områder vi anser som spesielt viktige i bransjen. Trendene vi dokumenterer her bekreftes av mange av våre kunder og Randstadeksperter over hele verden.


Her kan du laste ned guiden helt gratis:
Industry trends 2019


kontakt randstad