logo-randstad-holding

Dersom du vurderer om bruk av innleid arbeidskraft er riktig for din virksomhet må du ta valget mellom å gjøre rekrutteringen selv, eller få hjelp. 

For å hjelpe deg med å komme fram til den riktige konklusjonen har vi skrevet en guide med 6 viktige spørsmål du må ta stilling til før du foretar et valg.

Last ned guiden for å lære mer.