logo-randstad-holding

En av de største bekymringene for produksjonsbedrifter er mangelen på kvalifiserte medarbeidere. I tillegg sliter bransjen med et "image-problem" og en aldrende arbeidsstyrke. Å tiltrekke seg de beste medarbeiderne med relevant erfaring kommer til å bli avgjørende for virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige i fremtiden. 

Last ned guiden vår og se hvilke grep du kan gjøre for å unngå kompetansemangel og finne de ansatte du trenger.